Info over de navormingen voor scholen

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende navormingen die aangeboden worden voor scholen. Indien u meer info of een offerte wenst, of een nascholing wil organiseren op uw school, stuur dan een mail naar
info@na-vormingen.be

 

De kostprijs van de nascholing is afhankelijk van het aantal deelnemers en de afstand van uw school (vertrekplaats Sint-Niklaas). Indien u geďnteresseerd bent dan zullen wij u een eerlijke, correcte, duidelijke en gedetailleerde offerte doormailen.

 

Orde en tucht in de klas (code: NVS-OT)

Een vrij confronterende nascholing doorspekt met praktijkvoorbeelden. Door te vertrekken vanuit de vraag of de jeugd van vandaag nu werkelijk zoveel “moeilijker” is geworden dan vroeger, bouwen we samen stap voor stap een interactieve belevenis op waarbij tips en trucs ondersteund door ervaringsgerichte praktijk de leerkracht de klas beter in de hand kan houden en een serener onderwijsklimaat kan bekomen. Er wordt ook heel wat aandacht geschonken aan omgaan met agressie in de klas.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm (met geluid)

 

P-ZES (pedagogisch zelfregulerend systeem) (code: NVS-PZES)

Gebaseerd op een aquarium (de vergelijking wordt duidelijk in de nascholing) stelt de lesgever een alternatieve pedagogische aanpak in de klas voor waarbij hij samen met de groep streeft naar een symbiose tussen leerkracht en leerling.

De aanpak van de leerlingen van vandaag vereist een andere aanpak dan 15 jaar geleden. Leerkrachten die deze cursus reeds gevolgd hebben geven aan dat ze veel meer bereiken met hun leerlingen en dat de tijdsinvestering er uiteindelijk tot leidt dat de leerplandoelen veel makkelijker behaald worden.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm (met geluid)

 

Communicatietechnieken (code: NVS-CT)

Communiceren doen we van ‘s morgens tot ‘s avonds. Het is een leuk medium waarbij er veel goeds kan bekomen worden, maar verkeerde of onaangepaste communicatie kan ook leiden tot heel wat problemen. In deze nascholing staan we stil bij de verschillende vormen van communicatie, en de aard van de communicatie afhankelijk van de doelgroep waarmee we moeten communiceren. We ontleden diverse gesprekken en staan stil bij de negatieve en positieve wendingen die communicatie kan aannemen.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm (met geluid)

 

Facebook en andere sociale media, deontologisch verantwoord? (code: NVS-FB)

Nog maar weinig mensen zitten “niet” op facebook of een andere vorm van sociale media. Ook de leerlingen, de leerkrachten en de andere medewerkers van een school. De pers leert ons dat er heel wat fout kan lopen door ondoordacht facebook gerbuik. Kunnen we facebook verbieden? Het DRP zegt van niet, en dat is ook niet de conclusie die we willen trekken op het einde van deze nascholing. We moeten er alleen omzichtiger mee omspringen, en de gevolgen leren inschatten.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm (met geluid)

 

Klantvriendelijk onthaal (code:NVS-KVO)

Onder klanten verstaan we alle participanten waar uw school dagelijks mee te maken krijgt. Ouders, leerlingen, collega’s van andere scholen, leveranciers, enz…

In deze nascholing zien we hoe we onze “klanten” beter kunnen ontvangen. We gaan zelfs verder, en staan geregeld stil wat er allemaal fout kan lopen. Van perceptie tot agressie, het komt allemaal aan bod.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm (met geluid)

 

Excel voor beginners (code: NVS-EXB)

Bij Excel voor beginners starten we werkelijk van nul. We gaan het Excel blad verkennen en leren welke vorm een cel allemaal kan aannemen. Eens we dat onder de knie hebben gaan we stapsgewijs een aantal kleine excel tabellen maken waarop we verschillende berekeningen en formules gaan toepassen.

Er wordt ook aandacht besteed aan de vormgeving en gebruiksgemak van een Excel tabel. Iedereen is verbaasd wat Excel allemaal kan doen in uw plaats als het goed gebruikt wordt.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm

 

Excel voor gevorderden (code: NVS-EXG)

Bij deze nascholing gaan we er van uit dat u beschikt over een basiskennis van Excel. We gaan verder bouwen op deze basiskennis en leren werken met de diverse ingebouwde formules, grafieken, raadplegen van informatie tussen verschillende werkbladen, communicatie tussen andere MS programma’s en nog veel meer.

De mogelijkheden van Excel zijn onbegrensd, en hoe beter u het programma kent, hoe meer werk Excel voor u zal verzetten.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm

 

Word (code: NVS-WO)

Een volledige cursus Word waarvoor u geen basiskennis hoeft te hebben. We starten met het maken van eenvoudige brieven, maar zullen eindigen met gebruik te maken van diverse functies binnen Word die u het leven makkelijker maken.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm

 

Powerpoint (code:NVS-PPT)

Powerpoint is het programma bij uitstek waarmee u de lessen of vergaderingen aanschouwelijker kan maken waardoor de leerlingen of personeel van uw school veel aandachtiger zal volgen.

Powerpoint is meer dan het projecteren van dia’s, maar kan zo interactief gebruikt worden, de mogelijkheden zijn grenzeloos.

Door gebruik te maken van verschillende voorbeelden, en door samen zelf een “eigenwijze” powerpoint te maken zal u dit mooie programma snel onder de knie hebben.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm

 

E-mail efficiënter gaan gebruiken (code: NVS-MAIL)

Mail beheerst ons leven, in die mate soms dat specialisten berekend hebben dat we door inefficiënt te werken met onze mails, we tot wel 35% van onze dagtaak bezig zijn met dit medium.

Onder het motto “laat e-mails uw leven niet beheersen” gaan we opbouwend mails beter en efficiënter gaan gebruiken zonder afbreuk te doen aan het belang en gemak van deze vorm van communicatie.

Benodigd materiaal ter plaatse: Beamer + scherm

 

 

 

                        NA-VORMINGEN.BE

Kennis is weten,... kennis is doen